ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  1. ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στο έργο περιλαμβάνεται η  επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Αγίου Νικολάου και η κατασκευή της Κυψέλης 4.

Η έκταση που καταλαμβάνει η Κυψέλη  4 ανέρχεται σε 24 στρέμματα περίπου, ενώ η ενεργή επιφάνεια απόθεσης των απορριμμάτων ανέρχεται σε 22 στρέμματα περίπου.

Case Details

Client
Ministry of Public Sector
Location
Crete
Sector
Infrastucture
Year
2016
Status
Finished