Φράγμα Πλακιώτισσας

ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Περιλαμβάνει την κατασκευή αρδευτικού φράγματος μέγιστης χωρητικότητας 18,6×106 m³ με  λεκάνη κατάκλισης έκτασης 2200 στρ. περίπου και λεκάνη απορροής 78,5 χλμ 2

Το χωμάτινο ανάχωμα του φράγματος είναι πλάτους στέψης 8,0μ, μήκους στέψης περί τα 300 μ και όγκου αναχώματος περίπου 1.000.000 m³ .

Case Details

Client
Ministry of Public Sector
Location
Crete
Sector
Infrastucture
Year
2016
Status
Finished